Friday, October 06, 2006

Använd Webbkursen "Safir omvårdnad"

Flera elever borde använda webbkursen SAFIR Omvårdnad (Svenska och arbetsliv för invandrare med inriktning mot vård- och omsorgarbete)
Kursen syftar till att överbrygga klyftan mellan SFI och Omvårdnadsprogrammet och ska ge en god grund såväl språkligt, ämnesmässigt som kulturellt. CFL producerar SAFIR Omvårdnad i samarbete med Härnösands Komvux/Vårdgymnasiet.
Gå in i kursen!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home